Logo Gminy Fabianki

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 - 2027 w Gminie Fabianki

Ocena 0/5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023, tutejszy Ośrodek będzie wydawał skierowania dot. korzystania z pomocy żywnościowej w budynku Urzędu Gminy Fabianki, pokój Nr 2, 3, 4 od dnia 04.03.2024 r.

Pomocą żywnościową w ramach FEPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające przynajmniej jedną przesłankę,  o których mowa w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. Z 2021r.  z późn. zm.), oraz których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej 2.056,40 zł oraz dla osoby w rodzinie 1.590,00 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności