Logo Gminy Fabianki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach
Fabianki 4
87-811 Fabianki

adres strony BIP:  www.gopsfabianki.bip.net.pl
adres e-mail: gops@fabianki.pl
Kierownik: Edyta Zakrzewska
telefony:
centrala: (54) 231-78-00
fax: (54) 231-78-09
Kierownik: (54) 231-78-08
Główna księgowa: (54) 231-78-02
Pracownicy socjalni: (54) 231-78-04 (05)
Świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne: (54) 231-78-06
Program 500+: (54) 231-78-07