Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Gospodarka odpadami

Kontakt

Obsługa interesanta odbywa się w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalniej Sp. z o.o., Fabianki 87B, 87-811 Fabianki

Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Fabianki można uzyskać pod nr telefonu (54) 231-60-06 lub pisząc na adres e-mail: odpady@fabianki.pl