Logo Gminy Fabianki

Odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki - konsultacje

Ocena 0/5

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki.

Podstawa prawna:
1. art. 14 ust. 2b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2023r., poz.  165 z dnia 2023.01.23);
2. Uchwała nr XV/103/2012 Rady Gminy Fabianki z dnia 26 marca 2012 r.  w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Fabianki ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012 r. poz. 830);

Wójt Gminy Fabianki przedstawia do konsultacji projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki poprzez:

  • opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.fabianki.pl 
  • termin rozpoczęcia konsultacji: 01.03.2023 r.
  • termin zakończenia konsultacji: 15.03.2023 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesyłać w formie:

1. pisemnej (decyduje data wpływu) na adres: Rada Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki
2. elektronicznej na adres: gmina@fabianki.pl 

Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania opinii mieszkańców gminy w zakresie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Fabianki.

Pliki do pobrania:

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności