Logo Gminy Fabianki

Nabór uzupełniający wniosków o najem lokali czynszowych w Chełmicy-Cukrowni

Ocena 0/5

Od dnia 4 grudnia 2023 r. przyjmowane są wnioski o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy-Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. Przedmiotem naboru jest 12 lokali mieszkalnych o metrażu od 36,37 m2 do 43,17 m2. Nabór będzie prowadzony do dnia wyczerpania liczby wolnych mieszkań.

Wniosek wraz z załącznikami należy przygotować na poniższych formularzach i złożyć w wersji papierowej w terminie naboru w sekretariacie Urzędu Gminy Fabianki, adres: Fabianki 4, 87-811 Fabianki (II piętro, pokój nr 26), w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić:

  1. imię, nazwisko, adres wnioskodawcy,
  2. opis: „Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego SIM”.

Nabór wniosków o zawarcie umowy najmu będzie realizowany w oparciu o kryteria określone w uchwale Rady Gminy Fabianki (http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/6998/

Osoby ubiegające się o najem lokalu nie mogą na dzień podpisywania umowy najmu posiadać prawa do innego lokalu mieszkalnego na terenie Chełmicy-Cukrowni, a dochód miesięczny ich gospodarstwa domowego w 2022r. nie mógł przekraczać ustawowo określonego poziomu, to jest:

a)    5 915,20 zł – w przypadku gospodarstwa jednoosobowego,
b)    8 281,27 zł – w przypadku gospodarstwa dwuosobowego,
c)    11 436,04 zł – w przypadku gospodarstwa trzyosobowego,  
d)    13 407,78 zł – w przypadku gospodarstwa czteroosobowego,  
e)    18 100,50 zł – w przypadku gospodarstwa pięcioosobowego,
f)     23 463,61 zł – w przypadku gospodarstwa sześcioosobowego.

Przez dochód należy rozumieć dochód w myśl ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Chełmicy-Cukrowni powstanie w ramach inwestycji realizowanej przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową „KZN-Toruński" Sp. z o.o., której jednym z udziałowców jest Gmina Fabianki.  Blok powstanie na działkach vis a vis Jeziora Chełmica. Będzie miał 5 kondygnacji, 2 klatki schodowe z windami. Mieszkania będą w stanie „pod klucz” to jest z tynkami na ścianach, panelami podłogowymi, płytkami gresowi w łazience, armaturą łazienkowa i kuchenną. Planowany termin oddania bloku do użytkowania to 2 półroczne 2025 r.    

Wizualizacja budynku

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 65/2023 z dnia 4 grudnia 2023 r.
Format: pdf, 615.58 kB
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokali
Format: docx, 56.76 kB
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokali
Format: pdf, 234.7 kB
Projekt umowy najmu
Format: pdf, 220.89 kB
Projekt umowy partycypacji
Format: pdf, 139.24 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności