Logo Gminy Fabianki

Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Ocena 0/5

Trwa nabór wniosków o przyznanie dopłat z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Nabór potrwa do 10 lipca br.

O wsparcie mogą starać się producenci rolni, którzy m.in:

 • są zarejestrowani w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha.

Dopłatami objęte są następujące gatunki roślin uprawnych:

 • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • Ziemniak.

Wsparcie nie przysługuje do upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy zostanie wyliczona jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty dla poszczególnych gatunków.

Wspomniane stawki wynoszą:

 • dla materiału siewnego konwencjonalnego:
  65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  115 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  350 zł – w przypadku ziemniaków.
 • dla materiału siewnego ekologicznego:
  78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  138 zł – w przypadku roślin strączkowych;
  420 zł – w przypadku ziemniaków.

Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Całkowita kwota przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć 20.000 euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Dokumenty można składać osobiście, za pośrednictwem platformy ePUAP, platformy mObywatel lub wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie ARiMR.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności