Logo Gminy Fabianki

Wydawanie żywności w ramach PO PŻ - podwyższenie kryteriów dochodowych

Ocena 0/5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)-Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), tutejszy Ośrodek będzie wydawał skierowania w budynku Urzędu Gminy Fabianki, pokój Nr 2, 3, 4.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej 1.823,60 zł oraz dla osoby w rodzinie 1.410,00 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności