Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXXIX sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ) na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy  Fabianki  w VIII kadencji, która odbędzie się w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki dnia 6 lipca  2023 r. o godz. 9.00 z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXIX sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2023 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033,
3) zmiany uchwały Nr XXXV/361/2023 z dnia 16 marca 2023 r.
4. Zamknięcie obrad XXXIX sesji Rady Gminy Fabianki.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak           
4.  Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności