Logo Gminy Fabianki

Zawiadomienie o obradach XXXVII sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2023 r. poz. 40; zm. 572) na wniosek Wójta, Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXVII sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 21  kwietnia 2023 roku o  godz. 9.00  z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XXXVII sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2023 rok,
2) zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Fabianki na lata 2023-2033,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Chełmicy – Cukrowni budowanym w ramach Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o.,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Fabianki,
5) zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Fabianki, 
6) zmieniająca uchwałę Rady Gminy Fabianki w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Fabianki,
7) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębów Nasiegniewo, Skórzno, Bogucin, Osiek, Łęg -Witoszyn, Nowy Witoszyn, 
8) stanowiska wobec poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela,
9) wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Nasiegniewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
10) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Bogucin, jednostka ewidencyjna Fabianki.
4. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak           

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności