Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Polityka społeczna

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fabiankach

jest organem samorządu gminnego powołanym do realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

  

Kontakt: 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Fabiankch

Urząd Gminy Fabianki

Fabianki 4

87-811 Fabianki

e-mail: gkrpa@fabianki.pl