Logo Gminy Fabianki

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Fabiankach
Fabianki 2
87-811 Fabianki
adres e-mail: gosir@fabianki.pl
Kierownik:
telefon: (54) 251-72-42