Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Czyste Powietrze

Gminny Punkt Konsultacyjno – Informacyjny

Wójt Gminy Fabianki informuje o działalności Gminnego Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze”. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu i mieści się w siedzibie Urzędu Gminy Fabianki, Fabianki 4, 87-811 Fabianki – I piętro pokój Nr 17, tel. (54) 251-72-38, e-mail: czystepowietrze@fabianki.pl

Godziny pracy Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu "Czyste Powietrze".
Poniedziałek:  7.30 - 15.30
Wtorek: 7.30 - 17.00
Środa: 7.30 - 15.30
Czwartek: 7.30 - 15.30
Piątek: 7.30 - 14.00

Uruchomienie Punktu ma na celu ułatwienie mieszkańcom naszej Gminy aplikowanie o dofinansowanie w ramach Programu „Czyste powietrze”. Utworzenie punktu jest realizacją porozumienia zawartego pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Fabianki.

ZAKRES DZIAŁANIA PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
– udzielenie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
– wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie,
– pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.