Logo Gminy Fabianki

Gminny Zespół Oświaty

Gminny Zespół Oświaty w Fabiankach
Fabianki 2
87-811 Fabianki
adres strony BIP: bip.gzo.fabianki.pl

adres e-mail: gzo@fabianki.pl
kierownik: Grzegorz Wojciechowski
telefon: (54) 251-72-12