Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Środowisko

Gospodarka odpadami

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Fabianki zostaną wprowadzone nowe zasady segregacji odpadów komunalnych.

Wszyscy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:

- papier – worek niebieski,
- szkło – worek zielony,
- metale i tworzywa sztuczne – worek żółty,
- popiół – worek siwy/szary,
- bioodpady – worek brązowy

Pozostałości po wysegregowaniu frakcji wskazanych powyżej powinny być gromadzone w oddzielnych pojemnikach jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Dzięki takiej selekcji więcej odpadów będzie poddawanych recyklingowi.

Informujemy również, iż właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie prowadzili segregacji odpadów na swoich nieruchomościach, w styczniu 2020 r. powinni złożyć nowe deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, od 1 lutego 2020 r. właściciele nieruchomości otrzymają, po złożeniu nowej deklaracji zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowych kompostownikach.

Firmą odbierającą odpady komunalne od mieszkańców gminy jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie sp. z o.o., ul. K. Wyszyńskiego 47, 87 – 600 Lipno, w imieniu którego działa Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Fabiankach. Punkt RiPOK – Sortownia Odpadów Komunalnych znajduje się pod adresem ul. Wyszyńskiego 56, 87 – 600 Lipno.

Pliki do pobrania: