Logo Gminy Fabianki

III Rewir Dzielnicowych KMP

III Rewir Dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji we Włocławku zlokalizowany jest w pobliżu budynku Urzędu Gminy w Fabiankach

Teren działania: Gmina Fabianki

Kierownik: 

  asp. sztab. Tomasz Kawski

Godziny otwarcia w dni powszednie: 800 do 2000.

Numer telefonu na posterunek Policji: 47 753-14-10

Poza godzinami pracy posterunku w Fabiankach zgłoszenia wszelkich interwencji i zdarzeń przyjmuje oficer dyżurny
KMP we Włocławku pod nr tel. 997 lub 112.
 

Numer 112 działa poprawnie na terenie całego kraju!
W Polsce połączenia alarmowe 112 są odbierane przez Straż Pożarną oraz Policję.
Zachowane pozostają numery 997 - Policja, 998 - Straż Pożarna, 999 - Pogotowie Ratunkowe.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym na terenie całej
Unii Europejskiej.
Numer 112 służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia.

  
Komenda Miejska Policji we Włocławku
ul. Okrężna 25
87-800 Włocławek