Logo Gminy Fabianki

Ochotnicze Straże Pożarne

W skład Gminnego Związku OSP RP Fabianki wchodzi 7 jednostek:

 1. Bogucin
 2. Chełmica Mała
 3. Chełmica - Cukrownia
 4. Lisek
 5. Nasiegniewo
 6. Szpetal Górny
 7. Skórzno

Wyposażenie jednostek OSP:

 1. samochody 9 szt., w tym lekkie – 2, średnie – 7
 2. zestawy do ratownictwa medycznego:

  • zestawy z tlenoterapią – 5 szt.
  • zestawy bez tlenoterapii – 7 szt.
  • sanie lodowe (deska) – 5 szt.
  • defibrylatory – 7 szt.