Logo Gminy Fabianki

Placówki oświatowe

Szkoła Podstawowa im. prof. Jerzego Pietrkiewicza w Fabiankach
Fabianki  1
87-811 Fabianki
adres strony www: www.szkola.fabianki.pl
adres e-mail: dyrektor@sp.fabianki.pl
Dyrektor: Marzena Baranowicz
telefon: (54) 251-68-74, (54) 251-70-13

 

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Cypriance
Cyprianka 107
87-811 Fabianki

adres strony www: www.pspcyprianka.cba.pl
adres e-mail: pspcyprianka@vp.pl
Dyrektor: Wiesława Wyczachowska
telefon: (54) 251-67-17

Szkoła Podstawowa im. Rycerstwa Polskiego w Nasiegniewie
Nasiegniewo 68
87-811 Fabianki

adres strony www: www.spnasiegniewo.pl
adres e-mail: szkola@nasiegniewo.pl
Dyrektor: Krzysztof Dydecki
telefon: (54) 255-01-99

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym
Szpetal Górny, ul. Szkolna 1
87-811 Fabianki

adres strony www: www.spszpetal.pl
adres e-mail: sekretariat@spszpetal.pl
Dyrektor: Renata Górska
telefon: (54) 237-03-70

* Szkoła Podstawowa w Świątkowiźnie
likwidacja szkoły z dniem 31 sierpnia 2020 r.uchwała Nr X/113/2020 Rady Gminy Fabianki z dnia 22 maja 2020 r.