Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Rolnictwo i łowiectwo

Uprawa maku i konopii włóknistych

Rolnicy, którzy chcą uprawiać mak niskomorfinowy i/lub konopie włókniste w 2022 r. na terenie gminy Fabianki, proszeni są o zgłoszenie rodzaju i planowanej powierzchni uprawy do Urzędu Gminy Fabianki, pok. 12, I piętro, Referat Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Komunalnej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.11.2021 r. pisemnie lub mailowo (na adres: srodowisko@fabianki.pl).

 
Powyższe informacje zostaną przekazane do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2022.