Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Rolnictwo i łowiectwo

Usuwanie folii rolniczych

Szanowni Rolnicy! Gmina Fabianki przegotowuje projekt, w ramach którego rolnicy będą mogli bezpłatnie przekazać odpady powstałe w wyniku działalności rolniczej, takie jak folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz opakowania typu Big Bag.

Deklaracje udziału w projekcie należy składać do 10 września 2021 r. 

 

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie: 

  • Deklaracji udziału w projekcie usuwania folii i innych odpadów rolniczych,
  • Oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną,
  • Informacji o pomocy de minimis w rolnictwie.

 

Formularze wyżej wymienionych dokumentów są udostępnione: 

  • w Urzędzie Gminy Fabianki (punkt informacyjny przy wejściu),
  • w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Fabiankach (stanowisko ds. gospodarki odpadami i windykacji),
  • do pobrania poniżej:  
 
 

 

 

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć: 

  • w Urzędzie Gminy Fabianki (punkt informacyjny przy wejściu) lub
  • w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Fabiankach (stanowisko ds. gospodarki odpadami i windykacji)

  do dnia 10 września 2021 r.

Szczegółowe informacje o projekcie udzielane są pod numerem telefony: 54 231 60 06.

Projekt zostanie zgłoszony do dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.