Logo Gminy Fabianki

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 w Gminie Fabianki

Ocena 0/5

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Fabiankach informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)-Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD), tutejszy Ośrodek będzie wydawał skierowania w budynku Urzędu Gminy Fabianki, pokój Nr 2, 3, 4  od dnia 01.03.2023 r.

         „Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 2268 z późn. zm.) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. odpowiednio dla osoby samotnie gospodarującej 1707,20 zł oraz dla osoby w rodzinie 1320,00 zł.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności