Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Szkolenie pn. "Płatności bezpośrednie, warunkowość"

Ocena 0/5

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Płatności bezpośrednie, warunkowość", które odbędzie się 23 marca 2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/platnosci-bezposrednie-warunkowosc-mechanizmy-wsparcia-dochodow-gospodarstw-rolniczych/register 

Program:


 • System warunkowości – istotne zmiany w wymogach i normach obowiązkowych
 • Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
 • Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia
   

Szkolenie poprowadzi: Łukasz Piotrowski,Główny specjalista ds. ekonomiki    

Osoba do kontaktu:                                                                                                      
Aleksandra Pazderska
tel. (52) 386 72 32
e-mail: aleksandra.pazderska@kpodr.pl 


 Płatności bezpośrednie i związane z nimi wymogi w 2023 roku

Już 15 marca rozpocznie się kolejna kampania wnioskowania o przyznanie płatności bezpośrednich. Mimo, że płatności bezpośrednie są elementem Wspólnej Polityki Rolnej obecnym już od lat w świadomości rolników, rok 2023 obfituje w liczne zmiany zarówno w zakresie wymogów podstawowych, jak również konstrukcji samych płatności.

Wraz ze zmianą sposobów przyznawania dopłat bezpośrednich od 2023 roku, wchodzą w życie nowe zasady Warunkowości, które zastępują dotychczasową Wzajemną Zgodność i Zazielenianie. To od ich spełnienia będzie zależało czy nie zostaną zastosowane potrącenia z przysługującej kwoty. Co ważne, część wymagań do tej pory „dodatkowo płatnych”, stało się wymogami obligatoryjnymi.

Normy dotyczące utrzymania gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego w Dobrej Kulturze Rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) zawierają najwięcej istotnych dla rolników zmian.

Normy GAEC to dziewięć zasad, określonych na poziomie unijnym w załączniku III do rozporządzenia nr 2021/2115:

 • GAEC 1: Utrzymywanie trwałych użytków zielonych w oparciu o proporcję trwałych użytków zielonych do użytków rolnych – znana norma, w ramach której zaktualizowano rok i powierzchnię referencyjną;
 • GAEC 2: Ochrona terenów podmokłych i torfowisk – to nowa projektowana norma dotycząca ochrony gruntów organicznych, która wdrożona będzie w 2025 roku;
 • GAEC 3: Zakaz wypalania ściernisk;
 • GAEC 4: Ustanowienie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych – stanowi nowy dodatkowy wymóg stosowania stref buforowych o szerokości 3 m (jest niezależna od przepisów szczegółowych dotyczących np. stosowania azotanów);
 • GAEC 5: Zarządzanie orką przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka degradacji i erozji gleby, w tym uwzględnianie nachylenia terenu – rozszerzenie zasięgu stosowania dotychczasowej normy na grunty o nachyleniu od 14%;
 • GAEC 6: Minimalna pokrywa glebowa w najbardziej newralgicznych okresach – całkowicie nowy rodzaj wymogu dotyczącego utrzymywania minimum 80% okrywy gruntów ornych w okresie od 1.XI do 15.II, który znajdzie zastosowanie po raz pierwszy w sezonie 2023 / 2024;
 • GAEC 7: Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych – to nowa rozbudowana norma dotycząca gospodarstw o powierzchni powyżej 10ha gruntów ornych, nawiązująca do zmodyfikowanego obowiązku dywersyfikacji znanego z „Zazieleniania”;
 • GAEC 8: Utrzymanie elementów i obszarów nieprodukcyjnych – to najsilniej oddziałująca na strukturę produkcji norma związana z wyznaczeniem minimum 4% obszarów nieprodukcyjnych w tym gruntów ugorowanych;
 • GAEC 9: Zakaz przekształcania lub zaorywania trwałych użytków zielonych wyznaczonych jako cenne na obszarach Natura 2000 – norma dotycząca ochrony obszarów TUZ C.

W 2023 roku z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego norma GAEC 7 nie będzie stosowana, natomiast w ramach normy GAEC 8 wprowadzono częściowe odstępstwo stwarzające możliwość prowadzenia produkcji z przeznaczeniem na zbiór na gruntach ugorowanych (z wyłączeniem uprawy kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji).

Podstawowe wymogi w zakresie zarządzania (SMR) to w znacznej mierze ugruntowanie dotychczasowego stanu prawnego. W ramach wymogów SMR, najistotniejsza zmiana dotyczy dodania normy SMR 1 dotyczącej wymogów kontroli rozproszonych źródeł zanieczyszczeń fosforanami, a także kontroli poboru powierzchniowych i podziemnych wód słodkich i piętrzenia słodkich wód powierzchniowych, prowadzenia rejestrów poboru wody i obowiązku uprzedniego uzyskania zezwolenia na pobór lub piętrzenie wód.

Zakres pozostałych 10 wymogów jest w znacznej mierze analogiczny z obowiązującym w latach 2014 – 2022 i odnosi się do:

 • SMR 2 Ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.
 • SMR 3 Ochrony dzikiego ptactwa.
 • SMR 4 Ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.
 • SMR 5 Bezpieczeństwa żywności.
 • SMR 6 Zakazu stosowania w gospodarstwach hodowlanych niektórych związków o działaniu hormonalnym, tyreostatycznymi beta agonistycznym.
 • SMR 7 Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin.
 • SMR 8 Działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów.
 • SMR 9 Minimalne normy ochrony cieląt.
 • SMR 10 Minimalne normy ochrony świń.
 • SMR 11 Przestrzeganie norm ochrony zwierząt hodowlanych.


W ramach wsparcia bezpośredniego zachowane zostaną, w nowej perspektywie na lata 2023-2027, płatności niezwiązane z produkcją:

 • Podstawowe wsparcie dochodów (BISS/PWD) – odpowiednik JPO - ok. 118 EUR/ha*
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów (CRISS) – odpowiednik płatności dodatkowej – przyznawane od 1 do 30 ha (gospodarstwa uprawnione od 1 do 300 ha) - ok. 40 EUR/ha*

Uzupełniające wsparcie dochodu dla młodych rolników – odpowiednik płatności dla młodych rolników – przyznawane bez limitu powierzchniowego (było 50 ha) - ok. 60 EUR/ha*
W rozpoczynającej się perspektywie finansowej na lata 2023-2027 przewidziano również wsparcie dochodów związane z produkcją – w tych samych 13 sektorach, w których było ono realizowane w latach 2014-2022:

 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do krów – ok. 96 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do młodego bydła – ok. 75 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do owiec – ok. 26 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do kóz – 11 EUR/szt.;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do truskawek - ok. 271 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do ziemniaków skrobiowych - ok. 249 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do buraków cukrowych – ok. 301 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin pastewnych - ok. 103 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin strączkowych na ziarno - ok. 204 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do chmielu - ok. 435 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do lnu - ok. 101 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do konopi włóknistych - ok. 29 EUR/ha;
 • Wsparcie dochodów związane z produkcją do pomidorów – ok. 550 EUR/ha;

Ponadto utrzymane zostanie przejściowe wsparcie krajowe w zakresie:

 • Uzupełniającej Płatności Podstawowej (UPP) - ok. 44 zł/ha;
 • Płatności do tytoniu – ok. 0,57 EUR/kg.

Jako odrębna Interwencja realizowane będzie również wsparcie dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

Mając na względzie złożoność i rozległość tematu zachęcamy serdecznie wszystkich rolników do aktywnego udziału w organizowanych przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego szkoleniach zarówno stacjonarnych lokalizowanych w gminach i powiatach jak również dostępnych online poprzez stronę www.kpodr.pl. Najbliższe szkolenie hybrydowe dostępne będzie na platformie szkoleniowej KPODR 23.03.2023.

Źródło: Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

 
Łukasz Piotrowski
Gł. specjalista ds. ekonomiki
Dział Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.