Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Zawiadomienie o obradach XXXI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

Ocena 0/5

     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady Gminy Fabianki zwołuje XXXI sesję Rady Gminy w VIII kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Fabianki (II piętro) dnia 4 listopada 2022 roku o godz. 10.00   z proponowanym porządkiem obrad:

Zdjęcie do Zawiadomienie o obradach XXXI sesji Rady Gminy Fabianki w VIII kadencji

1. Otwarcie XXXI sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia XXIX sesji RG z dnia 31.08.2022 r.
4. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy.
5.  Sprawozdanie z realizacji uchwał oraz działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Fabianki.     
6. Informacja Wójta Gminy w zakresie wykonywania prac przez osoby skazane na terenie Gminy Fabianki zgodnie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego we Włocławku.
7. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za 2021 r. oraz inne osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych za 2021 r.
8. Informacja  o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Fabianki za  rok szkolny 2021/2022.
9. Zapoznanie się z informacją Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Fabianki za I półrocze 2022 r.
10.  Wnioski poszczególnych komisji Rady Gminy i Klubu „Jedność”.
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian do budżetu gminy na 2022 rok,
2) obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Fabianki,
3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Fabianki,
4) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Fabianki,
5) szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
6) uchylenia uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
7)  zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Toruński” sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
8) przyjęcia „programu Ochrony Środowiska dla Gminy Fabianki na lata 2022-2026 z perspektywą do roku 2030”,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Fabianki niewymienionych w art.42 ust.3 ustawy z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela,
10) uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Fabianki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”,
11) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Fabianki.
12) rozpatrzenia petycji Pana Patryka Janusza Króla w sprawie utworzenia młodzieżowej rady gminy,
13) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościpołożonej w obrębie ewidencyjnym Fabianki, jednostka ewidencyjna Fabianki,
14) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomościpołożonej w obrębie ewidencyjnym Zarzeczewo, jednostka ewidencyjna Fabianki,
15) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wilczeniec Fabiański - I .
12. Wolne wnioski zapytania.
13. Sprawy różne.
14.  Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy w Fabiankach.

 

Przewodniczący        
Rady Gminy Fabianki     
Adam Rejmak          

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.