Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych „Zacisze” i „Zakątek” w Nasiegniewie

Ocena 0/5

Forma zatrudnienie: Umowa o pracę 

Wymiar czasu pracy: Pełen etat

Wymagania niezbędne: 

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków pracownika socjalnego,
 4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona,
 5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
 6. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 7. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

Spełnia jeden z warunków:

Posiada Wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego z art.116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938, 2760.) tj. spełnianie, co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

 1. posiadanie dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, 
 2. ukończenie studiów wyższych na kierunku praca socjalna, 
 3. do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończenie studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu  pracownika socjalnego na jednym z kierunków: · pedagogika, pedagogika specjalna, politologia,  polityka społeczna, psychologia,  socjologia,  nauki o rodzinie, 

lub

 1. posiadanie praw nabytych w zakresie uprawnień do wykorzystania zawodu pracownika socjalnego 
 2. otrzymanie do dnia 1 stycznia 2008 r. dyplomu uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny, 
 3. otrzymanie przed dniem 1 stycznia 2007 r. dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna, 
 4. przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończenie lub kontynuowanie studiów wyższych o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, po uzyskaniu dyplomu ukończenia tych studiów mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego, 
 5. przed dniem 1 maja 2004 r. posiadały uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego,

 

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość ustawy o pomocy społecznej;
 2. znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 3. znajomość rozporządzenia Ministra Pracy  Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej;
 4. odporność na stres;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. wysoka kultura osobista;

 

Zakres wykonywanych zadań m.in.:

 1. rozpoznanie sytuacji dziecka;
 2. praca z rodziną dziecka;
 3. inicjowanie działań zmierzających do uregulowania sytuacji prawnej, majątkowej i rodzinnej dziecka;
 4. utrzymanie kontaktów z rodziną biologiczną dziecka;
 5. współpraca z instytucjami działającymi na rzecz dziecka;
 6. wykonywanie poleceń przełożonego

 

Wymagane dokumenty:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. Kserokopia świadectw pracy;
 5. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnej i korzystania z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
 8. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 9. Oświadczenie kandydata o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;
 10. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej;
 11. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności, tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy – o ile dotyczy.

Miejsce składania dokumentów:

Starostwo Powiatowe we Włocławku, ul. Cyganka 28, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego w  Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej w Nasiegniewie” – do Sekretariatu Starosty, pokój nr 35, w terminie do dnia 2 lutego 2024 r. do godziny 14.00.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.