Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Gmina Fabianki

Demografia

Gmina Fabianki liczy ogółem 10.219 mieszkańców (stan wg GUS na 31.12.2021 r.), którzy zamieszkują 22 osady o charakterze wiejskim. Gęstość zaludnienia w stosunku do gmin ościennych wykazuje najwyższy wskaźnik i wynosi 134 na 1 km2. Największa liczba mieszkańców zamieszkuje Szpetal Górny i Nasiegniewo, stopniowo Fabianki, Chełmicę Cukrownię, Cypriankę i Bogucin. Tereny miejscowości: Szpetal Górny, Bogucin i Fabianki są chętnie nabywane pod budowę domków jednorodzinnych, dlatego w tych miejscowościach następuje stałe zwiększanie liczby mieszkańców. Liczba osób napływających do Gminy Fabianki jest wyższa w stosunku do osób emigrujących.

Dane wg GUS na 31 grudnia 2021 r.:
 
OpisOgółemKobietyMężczyźni
jednostka osób osób osób
populacja 10.219 5.154 5.117
gęstość zaludnienia (mieszk./km2) 134

 
Liczba osób zameldowanych wg miejscowości (dane własne):

1. Bogucin - 1090
2. Chełmica Duża - 50
3. Chełmica Mała - 319
4. Chełmica-Cukrownia - 557
5. Cyprianka - 756
6. Fabianki - 881
7. Krępiny - 77
8. Kulin - 232
9. Lisek - 233
10. Łęg Witoszyn - 160
11. Nasiegniewo - 1077
12. Nowy Witoszyn - 377
13. Osiek - 125
14. Szpetal Górny - 2434
15. Skórzno - 231
16. Stary Witoszyn - 118
17. Świątkowizna - 142
18. Uniechowo - 89
19. Urszulewo - 143
20. Wilczeniec Bogucki - 91
21. Wilczeniec Fabiański - 154
22. Zarzeczewo - 48