Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Rada Gminy

Komisje Rady Gminy

Składy osobowe komisji Rady Gminy Fabianki
Kadencja 2018-2023

KOMISJA REWIZYJNA
1. Znajmiecki Marian Klemens – Przewodniczący komisji
2. Stawisiński Bartłomiej – Członek
3. Jetter Piotr – Członek

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
1. Cackowski Adam – Przewodniczący komisji
2. Krasiński Andrzej – Członek
3. Skotnicki Paweł – Członek
4. Szczepańska Ewa – Członek

KOMISJA ROLNICTWA, ROZWOJU GMINY I SPRAW BUDŻETOWYCH
1. Zieliński Andrzej – Przewodniczący komisji
2. Falkowski Kazimierz – Członek
3. Rejmak Adam – Członek
4. Szczepańska Ewa – Członek
5. Literski Wiesław – Członek
6. Mosakowski Wojciech – Członek

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
1. Górecki Krzysztof – Przewodniczący komisji
2. Jetter Piotr Mirosław – Członek
3. Stroiński Artur – Członek
4. Zieliński Jacek – Członek