Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Urząd Gminy

Referaty

1) Referat Ogólny:

- stanowisko Kierownika Referatu, którym jest Sekretarz Gminy,
- stanowisko ds. organizacji i kadr,
- stanowisko ds. administracyjno - kancelaryjnych,
- stanowisko d/s ewidencji ludności,
- stanowisko ds. rady gminy i działalności gospodarczej,
- stanowisko d/s biuletynu informacji publicznej i promocji gminy,
- trzy stanowiska kierowcy,
- stanowisko operatora urządzeń powielających i robót gospodarczych,
- stanowisko sprzątaczki.

2) Referat Finansowo-Budżetowy:

- stanowisko Kierownika Referatu, którym jest Skarbnik Gminy,
- stanowisko Zastępcy Skarbnika Gminy,
- stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych,
- stanowisko ds. księgowości podatkowej,
- stanowisko ds. finansów,
- stanowisko ds. finansowych - kasa,
- stanowisko ds. wymiaru i windykacji podatku od środków transportowych,
- stanowisko ds. księgowości budżetowej.

3) Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych:

- stanowisko Kierownika Referatu,
- stanowisko ds. budownictwa i zagospodarowania przestrzennego,
- stanowisko ds. inwestycji, remontów i nadzoru budowlanego,
- stanowisko ds. drogownictwa,
- stanowisko ds. rozwoju i zamówień publicznych,
- stanowisko ds. dodatków mieszkaniowych i zamówień publicznych,
- stanowisko ds. administracyjnych.

4) Referat Rozwoju, Funduszy Zewnętrznych i Gospodarki Komunalnej:

- stanowisko Kierownika Referatu, wykonującego zadania z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych,
- stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami,
- stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- stanowisko ds. realizacji projektów unijnych, krajowych i informatyki,
- dwa stanowiska ds. gospodarki odpadami i windykacji,
- stanowisko ds. obsługi Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5) Urząd Stanu Cywilnego

6) Samodzielne stanowiska:

a) ds. obsługi prawnej
b) ds. obronnych i zarządzania kryzysowego
c) ds. Archiwum Zakładowego