Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Rada Gminy

Skład osobowy

Skład osobowy Rady Gminy Fabianki w kadencji 2018-2023

Biuro Obsługi Rady: tel.: (54) 251-72-27 adres e-mail: rada@fabianki.pl

 

L.p. Nazwisko i imię Pełniona funkcja
1. Rejmak Adam Piotr Przewodniczący Rady Gminy
2. Falkowski Kazimierz Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Stroiński Artur Kazimierz Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Literski Wiesław Radny
5. Cackowski Adam Radny
6. Górecki Krzysztof Radny
7. Jetter Piotr Mirosław Radny
8. Krasiński Andrzej Radny
9. Mosakowski Wojciech Radny
10. Skotnicki Paweł Radny
11. Stawisiński Bartłomiej Radny
12. Szczepańska Ewa Maria Radny
13. Zieliński Andrzej Radny
14. Zieliński Jacek Radny
15. Znajmiecki Marian Klemens Radny