Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Gmina Fabianki

Sołectwa

Lp. Sołectwo Miejscowości wchodzące
w skład sołectwa
Imię i nazwisko sołtysa
1. Bogucin Bogucin, Osiek Krasiński Andrzej
2. Chełmica-Cukrownia Chełmica-Cukrownia Dudkowska Wiesława
3. Chełmica Duża Chełmica Duża Wiśniewski Władysław
4. Chełmica Mała Chełmica Mała Nowicki Krzysztof
5. Cyprianka Cyprianka Kwaśniewski Andrzej
6. Fabianki Fabianki Falkowski Kazimierz
7. Krępiny Krępiny, Zarzeczewo Przybyszewski Henryk
8. Kulin Kulin, Urszulewo Krzyżanowski Tomasz
9. Lisek Lisek Skotnicki Paweł
10. Nasiegniewo Nasiegniewo, Uniechowo Łukaszewski Robert
11. Nowy Witoszyn Nowy Witoszyn, Łęg-Witoszyn Bonowicz Zdzisław
12. Skórzno Skórzno Jankowski Roman
13. Stary Witoszyn Stary Witoszyn Dykczyński Artur
14. Szpetal Górny Szpetal Górny Kawczyński Rafał
15. Świątkowizna Świątkowizna Bandoszek Wanda
16. Wilczeniec Fabiański Wilczeniec Fabiański, Wilczeniec Bogucki Bajek Dariusz