Logo Gminy Fabianki
Powróć do: Gmina Fabianki

Władze Gminy

Wójt Gminy Fabianki
Zbigniew Słomski

tel. (54) 251-72-10
e-mail: wojt@fabianki.pl

Funkcję Wójta Gminy Fabianki pełni od dnia 8 grudnia 2014 r.
Skarbnik Gminy Fabianki
Wiesława Prajwos
tel. (54) 251-72-10
e-mail: skarbnik@fabianki.pl
Funkcję Skarbnika Gminy Fabianki pełni od dnia 12 września 1996 r.
Sekretarz Gminy Fabianki
Dorota Białkowska
tel. (54) 251-72-10
e-mail: sekratarz@fabianki.pl
Funkcję Sekretarza Gminy Fabianki pełni od dnia 12 września 2003 r.